CALL US
0086-371-60922096

concrete pump - Tłumaczenie na polski słownik Linguee

(PDF) Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany sownik ...

Download. Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany sownik budowlany.pdf. Ewa Sozoniuk. P O L S K O - A N G I E L S K O - N I EMI ECKI I L U S T R O WA N Y SOWNIK POLS KO-ANGIELS KO-NIEMIECKI ILUSTROWANY SOWNIK BUDOWLANY BUDOWLANY & T .W - -^ ER LIC H EN ABSTOTZWIDERSTAND OHNE ZU GEWÄHREN ' « T V W N E A B y D£ c *£ re Sl LHELM K. KI ...

Learn More

Slownik Budowlany Pl De En [ylyxr6jq8dnm]

pump pompa wirnikowa centrifugal pump kreiselpumpe torkretnica concrete gun concreting s p r ie r torkret-apparat pumpe wÓzek podwieszony suwnicy overhead trolley laufkatze 61 m a s z v n y budo w lan e baum aschinen bu ild in q m a c h in e s building machinery m a s z v n y budo w lan e baum aschinen pojazdy vehicles fahrzeuge samochody ...

Learn More